mandag 28. mai 2012

VØMMØL NESTE

50-årsdag på pinsaften var en stor suksess, Anne!

Blåseran like å få litt luft under vingan,
og neste glideflukt bli på lørdag den 2.
Da e  det VØMMØLTOG!

Gyldentann's dannede promenadeorkester 
tar sikte på å bidra med "laiv mjusik" i Øragatan også i år.