søndag 12. august 2012

...OG EN NY SESONG ER I STARTGROPA

På tide å rasle med notene og smøre ventilene igjen.
Første øvelse blir tirsdag den 21;
samme tid, samme sted.
VEL MØTT!