lørdag 8. februar 2014

DET VART FAKKELNATT LÆLL !!

Skal - skal ikke - skal !!!Ingen tar Fakkelnatta fra Levangsbyggen,
og det setter vi pris på.
Blåseran stiller opp i vårt vanlige gatekryss.
Vår egen sirkusdirektør stiller teltet sitt til rådighet i år også,
og vi satser på at vi har et like godt forhold til værgudene så vi kan få ventilene til å samarbeide.