lørdag 16. august 2014

VEL MØTT TIL NY SESONG

Det er august, og vi er i gang.

Tirsdag den 19. er første øvelse,

og lørdag den 30. spiller vi tradisjonen tro,
under Sagamarsjen. Stedet er samfunnshuset i Sul,
og tidsperspektivet er fra ca. kl. 14.00 og en times tid utover.

Vi gleder oss til å møte både hverandre og vårt publikum!